billedlig

billedlig
figurative
* * *
adj figurative, metaphorical;
[billedligt udtryk] figure of speech, metaphor.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • billedlig — bil|led|lig adj., t, e, som adv. også uden t, fx billedlig(t) talt (jf. § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på ig eller lig) …   Dansk ordbog

 • Symbolsk — Billedlig …   Danske encyklopædi

 • Allegorisk — Billedlig, symbolsk …   Danske encyklopædi

 • Figurlig — Billedlig, overført …   Danske encyklopædi

 • Parasol — Parasol, solskærm, var i brug hos de ældste kulturfolk, kinesere, ægyptere, assyrere, og bæres over fyrstelige og fornemme personer. I Kina omtales parasol i 11. århundrede f.Kr., og billedlig er den fremstillet i Ninive s og Java s ruiner, på… …   Danske encyklopædi

 • Tropisk — 1. Billedlig. 2. Vedrørende eller varmt som i troperne …   Danske encyklopædi

 • Tropologi — Læren om billedlig tale …   Danske encyklopædi

 • allegori — al|le|go|ri sb., en, er, erne (sproglig el. billedlig fremstilling med overført betydning) …   Dansk ordbog

 • allegorisk — al|le|go|risk adj., itk. d.s., e (som har overført betydning, billedlig) …   Dansk ordbog

 • bildende — bil|den|de ubøj. adj. (som giver noget billedlig form); bildende kunst …   Dansk ordbog

 • tropisk — tro|pisk adj., itk. d.s., e (som vedrører troperne; LITTERATUR billedlig, overført); tropisk varme …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”